SP 461 LF logo

SP 461 LF - Ett stort litet aggregat

SP 461 LF är ett högproducerande gallringsaggregat konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 461 LF är ett utmärkt val för montering på såväl stickvägsgående skördare med långkran som på mindre beståndsgående skördare

Den snabba matningen i kombination den låga vikten och de kompakta måtten garanterar högsta produktivitet i täta förstagallringar. I grövre gallringar ger de smarta SP patenten LogHold och proportionellt vinklade matarhjul en imponerande stamhållning och prestanda. SP 461 LF är i alla bemärkelser – ett stort litet aggregat.

SP 461 LF når sin absoluta toppkapacitet i bestånd med en bhd från 8 till 35 cm, men hanterar tack vare LF principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

Detaljer

Alla våra aggregat har smarta och användbara funktioner. Klicka på cirklarna om du vill veta mer.

Tekniska data

Lär dig mer om tekniken bakom våra enskilda aggregat. Här hittar du allt från information om kapning och kvistning till vikt och dimensioner.

Hydraulik

Metrisk
Min. oljeflöde: 185 l/min
Rek. arbetstryck: 23 - 25 Mpa

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 398 cc
Max. valsöppning: 420 mm
Matningshastighet: 5 m/s
Matningskraft: 18 kN
Proportionella tryck: Ja

Kapning

SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter: 530 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc
Sågenhet: SuperCut 100
QuickCut: Ja

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar: 4 inkl. toppkniv
Fasta knivar: 1
Kvistningsdiameter spets-spets: 350 mm
Min. kvistdiameter: 30 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja

Vikt och dimensioner

Tack vare sina mycket kompakta mått och låga vikt passar SP 461 LF perfekt för gallring i täta bestånd.
Bredd stängt: 850 mm
Bredd öppet: 1130 mm
Höjd: 1230 mm
Vikt: 726 kg

Rekommendationer

Basmaskiner
SP 461 LF kan monteras på en mängd olika konventionella skogsmaskiner och grävmaskiner med bra resultat. För att säkerställa god funktion konsultera din SP återförsäljare eller SP personal.
Avverkning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 8 - 35 cm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

LF – Maximal produktion och minimal friktion

LF står för ”Låg Friktion” och syftar på den mycket låga friktion som uppkommer mellan stam och aggregat i LF-serien. LF minimerar friktionen under matning och maximerar på så sätt aggregatens prestanda och produktion. Den låga friktionen minimerar också stamskador, slitage på aggregat samt bränsleförbrukning.

LF-aggregaten har en låg vikt i förhållande till kapaciteten samt den smala konstruktionen gör aggregatet smidigt att manövrera i trånga bestånd. LF består av fyra smarta system som bidrar till en minimerad friktion och en maximerad produktion.

Tillbehör och utrustning

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information om tillbehör kontakta din SP återförsäljare eller SP Maskiner.

Färgmärkning SUPERMARK

Flerträdshantering

Matarhjul

Såglåda ICE

Kompletta mät- och styrsystem

Styrsystem

SP skördaraggregat kan monteras på maskiner utrustade med något av följande styrsystem:

Dasa280
Dasa380
Dasa4
Dasa4 Compact
Dasa5*
Dasa Forester*
John Deere Timbermatic 300/3000
Motomit IT
Motomit PC
Komatsu MAXI
Techno Matic
Technion till SP461LF *

* Komplett styrsystem kan tillhandahållas av SP

Styrsystem

Galleri