SP 561 LF logo

SP 561 LF - kompakt, bred och mångsidig

SP 561 LF är ett högproducerande allroundaggregat, konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 561 LF är konstruerat för varierande arbetsuppgifter och erbjuder mycket goda egenskaper för såväl klena gallringar som lättare slutavverkningar.

Den mycket kompakta måtten i kombination med en perfekt kvistning ner till 30mm gör att den klena gallringen kan utföras snabbt och effektivt med högsta kvalitet. I den grövre avverkningen ger de smarta SP-patenten LogHold och proportionellt vinklade matarhjul ett aggregat med imponerade stamhållning och högsta produktion. SP 561 LF är utan tvekan både kompakt, bred och mångsidig.

SP 561 LF når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 12 till 43 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

Detaljer

Alla våra aggregat har smarta och användbara funktioner. Klicka på cirklarna om du vill veta mer.

Tekniska data

Lär dig mer om tekniken bakom våra enskilda aggregat. Här hittar du allt från information om kapning och kvistning till vikt och dimensioner.

Hydraulik

Metrisk
Min. oljeflöde: 195 l/min
Rek. arbetstryck: 23-25 MPa (625 cc hjulmotor)
23-28 MPa (514 + 560 cc hjulmotor)

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 514, 560 eller 625 cc
Max. valsöppning: 500 mm
Matningshastighet: Hjulmotor 514 cc = 6,0 m/s
Hjulmotor 560 cc = 5,4 m/s
Hjulmotor 625 cc = 5,0 m/s
Matningskraft: 25 kN
Proportionella tryck: Ja

Kapning

SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter: 600 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc
Sågenhet: Automatisk - SuperCut 100
QuickCut: Ja, vid Dasa styrsystem

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar: 5 inkl. toppkniv
Fasta knivar: 1
Kvistningsdiameter spets-spets: 430 mm
Min. kvistdiameter: 30 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja
Separat knivstyrning: Ja

Vikt och dimensioner

Med kompakta mått samt en mycket låg vikt i förhållande till den höga kapaciteten passar SP 561 bra i varierade avverkningar.
Bredd stängt: 900 mm
Bredd öppet: 1500 mm
Höjd: 1500 mm
Vikt: 980 kg

Rekommendationer

Basmaskiner
SP 561 LF kan monteras på en mängd olika maskiner så som konventionella skogsmaskiner, grävmaskiner och skogstraktorer. För att säkerställa en god funktion konsultera din återförsäljare eller SP personal.
Avverkning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 12 - 43 cm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

LF – Maximal produktion och minimal friktion

LF står för ”Låg Friktion” och syftar på den mycket låga friktion som uppkommer mellan stam och aggregat i LF-serien. LF minimerar friktionen under matning och maximerar på så sätt aggregatens prestanda och produktion. Den låga friktionen minimerar också stamskador, slitage på aggregat samt bränsleförbrukning.

LF-aggregaten har en låg vikt i förhållande till kapaciteten samt den smala konstruktionen gör aggregatet smidigt att manövrera i trånga bestånd. LF består av fyra smarta system som bidrar till en minimerad friktion och en maximerad produktion.

Tillbehör och utrustning

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information om tillbehör kontakta din SP återförsäljare eller SP Maskiner.

Färgmärkning SUPERMARK

Flerträdshantering

Hjulmotor

Matarhjul

Rotsökningsfunktion

Kompletta mät- och styrsystem

Styrsystem

SP skördaraggregat kan monteras på maskiner utrustade med något av följande styrsystem:

Dasa280
Dasa380
Dasa4
Dasa4 Compact
Dasa5*
Dasa Forester*
John Deere Timbermatic 300/3000
Motomit IT
Motomit PC
Komatsu MAXI
Techno Matic
Technion till SP461LF *

* Komplett styrsystem kan tillhandahållas av SP

Styrsystem