SP 591 LX G3 logo

SP 591 LX G3 - snabb barkning för extrema jobb

SP 591 LX G3 är specialbyggt för skörd och barkning av de mest svårhanterliga, plantageodlade eukalyptus- och akaciaarterna. Det är ett mycket starkt och robust skördaraggregat, byggt enligt LX-konstruktionsprinciperna för att ge maximal tillförlitlighet och produktivitet även under extremt krävande driftförhållanden.

Den kompomisslösa LX-konstruktionen är tillämpad genom hela aggregatet – från huvudkomponenter som ram och knivar, hela vägen ner till enskilda maskinelement som ledtappar och tätningar. Men trots aggregatets tuffa och robusta uppsyn, erbjuder SP 591 LX G3 mer än bara kraft och driftsäkerhet. Smarta konstruktionslösningar som proportionaltryck, en utomordentlig förmåga att hantera krokiga och oregelbundna stammar och en barkningseffektivitet som saknar motsvarighet gör SP 591 LX G3 till ett extremt snabbt, produktivt och bränslesnålt skördaraggregat – SP 591 LX G3 ger verkligt snabb barkning under extrema förhållanden.

SP 591 LX G3 är optimerat för att nå bäst produktivitet och prestanda med trädstorlek från 10 till 38 cm och ger samma höga produktivitet vid kortvirkesavverkning (CTL) som vid arbete med redan fällt virke från virkesstaplar.

Detaljer

Alla våra aggregat har smarta och användbara funktioner. Klicka på cirklarna om du vill veta mer.

Tekniska data

Lär dig mer om tekniken bakom våra enskilda aggregat. Här hittar du allt från information om kapning och kvistning till vikt och dimensioner.

Hydraulik

Metrisk
Min. oljeflöde: 166 l/min
Rek. arbetstryck: 25-30 MPa

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 500/315, 630/400 cm³
Max. valsöppning: 640 mm
Matningshastighet: 0-7 m/s
Matningskraft: 24 kN
Proportionella tryck: Ja

Kapning

Mycket robust och kraftfull sågenhet Hultdins SuperCut 100 med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk kedjesträckare.
Kapdiameter: 600 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc
Sågenhet: Automatisk – SuperCut 100

Kvistning

Avkvistningsknivar med proportionaltryck. Individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar: 2
Fasta knivar: 2
Kvistningsdiameter spets-spets: 430 mm
Min. kvistdiameter: 30 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja

Vikt och dimensioner

Trots sin mycket robusta konstruktion har SP 591 LX G3 måttlig vikt och kan därför användas på en mängd olika basmaskiner. Tack vare den låga aggregathöjden kan SP 591 LX G3 hantera krokigt och oregelbundet timmer effektivt och utan svårigheter.
Bredd stängt: 1250 mm
Bredd öppet: 1550 mm
Höjd, exkl tiltram: 1670 mm
Vikt, exkl. rotator: 1800 kg

Rekommendationer

Basmaskiner
SP 591 LX G3 kan monteras på en mängd olika maskiner, t.ex. konventionella skogsmaskiner eller grävmaskiner. För att säkerställa god funktion, konsultera din SP-återförsäljare.
Avverkning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 10 - 38 cm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

LX – för att extrema jobb inte tillåter kompromisser

LX står för Logging Xtreme. Skördaraggregaten i LX-serien är konstruerade för att klara de mest extrema förhållanden. Tack vare flera smarta konstruktionslösningar erbjuder LX-aggregaten maximal produktivitet, prestanda och driftstid i kombination med ett minimalt service- och underhållsbehov.

Skördaraggregaten har extrem styrka och stryktålighet, men de är också snabba, effektiva och lätta, tack vare proportionaltryck, SPs patenterande LogHold och SPs programvara.

Tillbehör och utrustning

SP 591 LX G3 kan förses med en rad tillbehör för anpassning av aggregatet till olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information, kontakta närmaste SP-återförsäljare.

A- eller E-ram

Separat längdmätningsenhet

Matarmotorer

Matarhjul

3/4” sågenhet

Stamändssökare

Kompletta mät- och styrsystem

Styrsystem

SP skördaraggregat kan monteras på maskiner utrustade med något av följande styrsystem:

Dasa280
Dasa380
Dasa4
Dasa4 Compact
Dasa5*
Dasa Forester*
John Deere Timbermatic 300/3000
Motomit IT
Motomit PC
Komatsu MAXI
Techno Matic
Technion till SP461LF *

* Komplett styrsystem kan tillhandahållas av SP

Styrsystem

Galleri