SP 661 LF logo

SP 661 LF - Smidig, stark och effektiv

SP 661 LF är ett smidigt, starkt och effektivt högprestanda aggregat konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 661 LF är utvecklat för att kunna erbjuda högsta kvalitet och produktion i alla typer av slutavverkning.

I grov slutavverkning ger de proportionellt vinklade matarhjulen i kombination med SP´s patenterade system LogHold högsta kapacitet och produktion. I klen slutavverkning kommer den smidiga konstruktionen till sin rätt och utrustat med Flerträdshantering kan även mycket klena stammar avverkas snabbt och effektivt. Den patentsökta FDM funktionen säkerställer en diametermätning och ett virkesvärde i absolut toppklass.

Tack vare en extremt välskyddad och stark konstruktion med slangdragning i världsklass garanterar SP 661 LF även minsta möjliga stillestånd och högsta utnyttjandegrad. SP 661 LF är utan tvekan ett smidigt, starkt och effektivt aggregat. SP 661 LF når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 16 till 51 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

Detaljer

Alla våra aggregat har smarta och användbara funktioner. Mer information kommer inom kort.

Tekniska data

Lär dig mer om tekniken bakom våra enskilda aggregat. Här hittar du allt från information om kapning och kvistning till vikt och dimensioner.

Hydraulik

Metrisk
Min. oljeflöde: 200 l/min
Rek. arbetstryck: 26-30 MPa

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 680-820cc
Max. valsöppning: 630 mm
Matningshastighet: 0-6 m/s
Matningskraft: 33 kN
Proportionella tryck: Ja

Kapning

SuperCut 150 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter: 700 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 32 cc
Sågenhet: SuperCut 150

Toppsåg (option)

Kapdiameter: 350 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc
Sågenhet: JPS

Kvistning

Avkvistningsknivar med proportionaltryck. Individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar: 4
Fasta knivar: 1
Kvistningsdiameter spets-spets: 510 mm
Min. kvistdiameter: 30 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja

Vikt och dimensioner

Trots sin kapacitet att hantera grov skog passar SP 661 LF tack vara sina kompakta mått till mer än bara grov slutavverknig.
Bredd stängt: 1360 mm
Bredd öppet: 1820 mm
Höjd, exkl tiltram: 1730 mm
Vikt, exkl. rotator: 1450kg

Rekommendationer

Basmaskiner
SP 661 LF är ett utmärkt val för installationer på såväl hjulburna basmaskiner som på grävmaskiner och bandgående skogsmaskiner.
Avverkning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 16 - 51 cm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

LF – Maximal produktion och minimal friktion

LF står för ”Låg Friktion” och syftar på den mycket låga friktion som uppkommer mellan stam och aggregat i LF-serien. LF minimerar friktionen under matning och maximerar på så sätt aggregatens prestanda och produktion. Den låga friktionen minimerar också stamskador, slitage på aggregat samt bränsleförbrukning.

LF-aggregaten har en låg vikt i förhållande till kapaciteten samt den smala konstruktionen gör aggregatet smidigt att manövrera i trånga bestånd. LF består av fyra smarta system som bidrar till en minimerad friktion och en maximerad produktion.

Tillbehör och utrustning

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information, kontakta närmaste SP-återförsäljare.

Färgmärkning SUPERMARK

Flerträdshantering

Rotsökningsfunktion

Toppsåg

Flerhastighetsmatning

Belysning såglåda

FDM

EC - såglåda

Eucalyptus kit

Styrsystem

SP skördaraggregat kan monteras på maskiner utrustade med något av följande styrsystem:

Dasa280
Dasa380
Dasa4
Dasa4 Compact
Dasa5*
Dasa Forester*
John Deere Timbermatic 300/3000
Motomit IT
Motomit PC
Komatsu MAXI
Techno Matic
Technion till SP461LF *

* Komplett styrsystem kan tillhandahållas av SP

Styrsystem

Galleri