SP 761 LF logo

SP 761 LF - stark, produktiv och pålitlig

SP 761 LF är ett starkt, snabbt och pålitligt högprestanda aggregat byggt för de tyngsta jobben. Det är konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 761 LF kan med god funktion installeras på både stora hjulburna skördare samt på grävmaskiner i 20-25 tons klassen.

SP 761 LF har en mycket skyddad och robust konstruktion, i kombination med den höga dragkraften och den proportionella vinklingen av matarhjulen som ger mer bärkraft ju större stam som upparbetas, ger detta 761:an en imponerande prestanda i de tyngsta slutavverkningarna. Trots sin enorma kapacitet i den grövsta skogen hanterar 761:an tack vare sina kompakta mått och snabba matning även klenare slutavverkningar med högsta produktivitet. SP 761 LF är utan tvekan en stark, produktiv och pålitlig slutavverkare.

SP 761 LF når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 20 till 56 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

Detaljer

Alla våra aggregat har smarta och användbara funktioner. Klicka på cirklarna om du vill veta mer.

Tekniska data

Lär dig mer om tekniken bakom våra enskilda aggregat. Här hittar du allt från information om kapning och kvistning till vikt och dimensioner.

Hydraulik

Metrisk
Min. oljeflöde: 250 l/min
Rek. arbetstryck: 30 MPa

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 934, 1043, 1248 cc
Max. valsöppning: 700 mm
Matningshastighet: 0-6 m/s
Matningskraft: 46 kN
Proportionella tryck: Ja

Kapning

SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter: 750 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 32 cc
Sågenhet: SuperCut 100
QuickCut: Ja

Toppsågning (option)

Kapdiameter: 380 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc
Sågenhet: JPS

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre knivar samt per trädslag för optimal prestanda
Rörliga knivar: 3
Fasta knivar: 2
Kvistningsdiameter spets-spets: 510 mm
Kvistningsdiameter inkl. nedre kniv: 550 mm
Min. kvistdiameter: 40 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja

Vikt och dimensioner

Trots sin enorma kapacitet passar SP 761 LF tack vare sina kompakta mått bra till mer än bara de grövsta avverkningarna.
Bredd stängt: 1400 mm
Bredd öppet: 1920 mm
Höjd: 1850 mm
Vikt: 1750 kg
Höjd med toppsåg (option): 2030 mm
Vikt med toppsåg (option): 1880 kg

Rekommendationer

Basmaskiner
SP 761 LF kan med god funktion monteras på såväl konventionella skogsmaskiner som på grävmaskiner. För att säkerställa en god funktion konsultera din återförsäljare eller SP personal.
Avverkning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 20 - 56 cm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

LF – Maximal produktion och minimal friktion

LF står för ”Låg Friktion” och syftar på den mycket låga friktion som uppkommer mellan stam och aggregat i LF-serien. LF minimerar friktionen under matning och maximerar på så sätt aggregatens prestanda och produktion. Den låga friktionen minimerar också stamskador, slitage på aggregat samt bränsleförbrukning.

LF-aggregaten har en låg vikt i förhållande till kapaciteten samt den smala konstruktionen gör aggregatet smidigt att manövrera i trånga bestånd. LF består av fyra smarta system som bidrar till en minimerad friktion och en maximerad produktion.

Tillbehör och utrustning

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information om tillbehör kontakta din SP återförsäljare eller SP Maskiner.

Färgmärkning SUPERMARK

Matarhjul

Kompletta mät- och styrsystem

Topsågning

Processorknivar

Hjulmotor

Rotsökningsfunktion

Styrsystem

SP skördaraggregat kan monteras på maskiner utrustade med något av följande styrsystem:

Dasa280
Dasa380
Dasa4
Dasa4 Compact
Dasa5*
Dasa Forester*
John Deere Timbermatic 300/3000
Motomit IT
Motomit PC
Komatsu MAXI
Techno Matic
Technion till SP461LF *

* Komplett styrsystem kan tillhandahållas av SP

Styrsystem

Galleri